Sinn Capudn Pasci

Teste fasci 'nsci gala
sciabbre se zeugan a ln-a
a m a l' resta duv'a l'a
pe nu remenalu furtn-a
(2) intu mezu du m
gh' 'n pesciu tundu
che quandu u vedde brtte
u'nsci fundu
intu mezu du m
gh' 'n pesciu palla
che quandu u vedde   belle
u vegne a galla
E au postu d'i anni chean dexenueve
se sun piggio gambe e e mae brasse nueve
d'allua a cansn l' cant u tambu
e u lou s' gangiou in travaggiu du
vuga t' da vug prexun
e spuncia spuncia u remmu fin au p
vuga t da vug turtaiu (3)
e tici tia Li remmu fin a u cheu
e questa a l' a me stia
e t' veuggiu cunit
'n p primma ch vegii
a me peste 'ntu murt
e questa a l' a memia
a memia du Cig
ma 'nsci libbri de stia
Sinn Capudn Pasci
E suttu u timun du gran cru
c'u muru 'nte 'n broddu de ffiru
Ina neutte ch'u freidu u te morde
u te giscia u te spa e u te remorde
e u Bey assettu u pensa   Mecca
e u vedde Ur 'nsce 'nci secca
ghe giu u timn a lebecciu
sarvndughe a vitto e u sciabeccu
am me bell'am
a sfurtn-a a l' 'n grifun
ch'u gio 'ngiu testa du belinun
am me bell'am
a sfurtn-a a l' 'n belin
ch' xeua 'ngiu au c ci vixn
e questa a l' a me stia
e C veuggiu cunta
In p primma ch' a vegiia
a me peste 'ntu murtd
e questa a l' a memia
a memia du ig
ma 'nsci libbr de stia
Sinn Capudn Posci
E digghe a chi me ciamma rnegu
che a ttte ricchesse a l'argentu e l'u
Sinan gh'a lasciu de luxi au s
giostemmandu Mum au postu du Segn
intu mezu du m
gh' 'n pesciu tundu
che quandu u vedde brtte
u va 'nsci fundu
intu mezu du m gh' n'pesciu palla
che quandu u vedde belle
u vegne a galla

(1) Nella secondo met dei XV secolo in uno scontro alle isole Gerbe tra le flotte della repubblica di Genova e quella turco insieme ad altri prigionieri venne catturato dai Mori un marinaio di nome Cicala che divenne in seguito Gran Visir e Serraschiere dei Sultano assumendo il nome di Sinn Capudn Posci. (2) Ritornello popolare di alcune localit rivierasche tirreniche. (3) Turtaieu: letteralmente "inibuto" Termine usato per indicare un individuo che mangia  smodatamente.Traduzione

Scarica la
canzone in
formato MP3